top of page

Kullanıcı Rıza Beyanı

Tarafınızca Saban Çeviri Limited Şirketi (“Saban Çeviri” veya “Şirket”) ile paylaşılan kişisel verileriniz Gizlilik Politikası’nda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuatta belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmekte, yurtiçinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenebilmesi için KVKK ve sair mevzuatlar uyarınca açık rızanız aranmaktadır.

Şirket tarafından açık rızanıza bağlı olarak:

www.sabanceviri.com.tr alan adlı internet sitesinin iletişim kısmında yer alan “Çeviri Talep Formu” alanında tarafınızca doldurulması halinde; ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, sağlık, dernek/vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti verileri gibi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

RIZA FORMU

Saban Çeviri Limited Şirketi tarafından veri sahibi olduğum kişisel verilerimin işlenmesi hakkında tarafıma iletilen Gizlilik Politikası ile bilgilendirildiğimi ve KVKK m. 11 uyarınca ilgili hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi beyan ederim. www.sabanceviri.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan iletişim kutularını kullanarak özel nitelikli kişisel verilerimi Saban Çeviri ile paylaşmam halinde, paylaştığım verilerimin yukarıda ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar uyarınca işlenmesine ve Şirket tarafından belirtilen yurt içinde yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına rıza veriyorum. 

bottom of page